parallax background

Projekt "Rzadkie i gnące gatunki zwierząt
woj. lubelskiego


Konkurs rysunków - Wystawa prac Laureatów


Konkurs plastyczny

Edukacja przyrodnicza dla najmłodszych

Konkurs rysunków

W ostatnich latach na naszych oczach zachodzi szereg negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. Nasilił się proces wymierania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Powyższym procesom towarzyszy postępujący proces obniżania się wiedzy przyrodniczej społeczeństwa.
Najmłodsi świetnie rozpoznają postacie z bajek czy gier komputerowych, natomiast nie znają podstawowych gatunków roślin i zwierząt, które znajdują się w naszym otoczeniu.
Aktualna wiedza na temat biologii rzadkich i ginących zwierząt jest znikoma, a to może w dalszej perspektywie powodować ekologiczną ignorancję oraz bierność.

Projekt ten ma na celu promocję i przedstawienie w atrakcyjnej formie wizerunków 40 gatunków rzadkich i ginących zwierząt występujących w województwie lubelskim.

Aby to osiągnąć powstanie album przyrodniczy, w którym atrakcyjne rysunki będą zaprezentowane obok zwięzłych informacji o charakterze popularnonaukowym.
Równolegle ogłoszony został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych woj. lubelskiego, którego tematem będą zagrożone zwierzęta.
Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prezentująca wyróżnione prace oraz sylwetki zwierząt przedstawionych w albumie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kategoria wiekowa, klasy 0 – 2

Miejsce 1

Róża Kijewska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie

„Gadożer zwyczajny zjadający gniewosza plamistego”

 

Konkurs rysunków
Konkurs rysunków

Miejsce 2

Amelia Gwiazda, lat 8

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie

„Puchacz”

Miejsce 3

Wojciech Waszczuk, lat 8

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

„Dubelt”

 

Konkurs rysunków
Konkurs rysunków

Wyróżnienie

Zuzanna Bednarczyk

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

„Strzebla błotna”

 

Kategoria wiekowa, klasy 3 – 5

Miejsce 1

Teodor Stelmach, lat

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie

„Puszczyk mszarny – praca wykonana z tkanin”

Konkurs rysunków
Konkurs rysunków

Miejsce 2

Błażej Osuch

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej W Majdanie Starym

„Głuszec”

 

Miejsce 3

Konrad Ossowski, lat

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stefana Skoczylasa w Rossoszu

„Podróżniczek”

Konkurs rysunków
Konkurs rysunków
Imię Nazwisko

Wyróżnienie

Wiktoria Huszcz, lat

Zespół Szkół nr 13, Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie

„Smużka stepowa”

 

Kategoria wiekowa, klasy 6 – 8

Miejsce 1

Aleksandra Świć

Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie im. św. Królowej Jadwigi

„Wilk szary”

 

Konkurs rysunków
Konkurs rysunków

Miejsce 2

Aurelia Błaszczak

Zespół Szkół nr 13,
Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie

„Suseł perełkowany”

Miejsce 3

Wiktoria Gargol

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

„Głuszec”

 

Konkurs rysunków
Konkurs rysunków

Wyróżnienie

Weronika Włoch

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

„Puchacz”

 

Projekt „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” dofinansowany jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

wersja-standard

Patronat

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Partner

BOGDANKA_white&green

Partner

Kom-Eko LOGO poziom

Partner

LKB_logo_poziom