parallax background

Edukacja ekologiczna


Robiąc coś dla przyrody, robisz to też dla siebie.


Edukacja Ekologiczna

Poprzez edukację ekologiczną chcemy zachęcić do poznawania otaczającej nas przyrody. Wierzymy, że im lepiej znamy środowisko naturalne i zrozumiemy zachodzące w nim procesy, tym bardziej je szanujemy i chętniej chronimy.
Chcemy, żeby świadomość ekologiczna przekładała się na pozytywne zmiany nawyków i zachowań.
Bo przecież wiemy, że trzeba chronić środowisko, ale z efektywnym działaniem jest znacznie gorzej. Pragniemy wskazywać, w jaki sposób drobne zmiany w naszym codziennym postępowaniu mogą przełożyć się na pozytywne zmiany w środowisku.
Działania edukacyjne chcemy kierować do wszystkich – tych najmłodszych z przedszkoli i szkół podstawowych, aż po seniorów.
Jako partnerów w tej działalności widzimy wszystkich, którzy powinni czuć się odpowiedzialni za otaczające nas środowisko. Od liderów samorządów poprzez członków wszelkich agend proekologicznych po przedstawicieli środowisk akademickich.


Przyroda Lubelszczyzny – piękno wokół nas

Wystawa o charakterze edukacyjnym.

Celem wystawy jest prezentacja wizerunków i podstawowych informacji o wybranych gatunkach zwierząt Lubelszczyzny. Zarówno tych rzadkich i ginących, jak i tych bardziej znanych wszystkim. Dostrzegamy ogromny potencjał przyrodniczy tego regionu i chcemy popularyzować wiedzą na temat występujących tu gatunków zwierząt. W ten sposób pragniemy zachęcić do odkrywania otaczającej nas przyrody.
Przedstawione prace to rysunki Marka Kołodziejczyka, artysty i pasjonata przyrody specjalizującego się w hiperrealistycznym przedstawianiu natury.
Pod każdą z nich umieszczone zostały krótkie popularnonaukowe informacje pozwalające lepiej poznać gatunki często występujące blisko nas, na Lubelszczyźnie.
Mamy nadzieję, że wystawa będzie zachętą do wiosennych wycieczek, podczas których uda się zobaczyć lisa, podgorzałkę, bobra lub podróżniczka, w ich naturalnym środowisku.

Przykładowa informacja gatunkowa.

PODGORZAŁKA (Aythya nyroca)
Opis
Bardzo rzadka i ginąca kaczka, która ostatnio odbudowała nieco swoją populację lęgową.
Kategoria zagrożenia wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
Bliski zagrożenia (NT).
Środowisko życia
Płytkie, żyzne i silnie zarośnięte roślinnością szuwarową zbiorniki o charakterze eutroficznym. Preferuje rozległe stawy rybne i jeziora. Występowanie w Polsce Populacja lęgowa tego gatunku w latach 2013-2018 została oceniona na 82-138 par lęgowych. Najliczniej gniazduje na Lubelszczyźnie (56% populacji krajowej), na stawach w Budzie Stalowskiej na Podkarpaciu (27%) i w dolinie Baryczy (13%).
Występowanie na Lubelszczyźnie
Gatunek charakterystyczny dla Lubelszczyzny. Gnieździ się przede wszystkim na Polesiu Lubelskim (m.in. Jezioro Wytyckie, stawy w Brusie, Pieszowoli i Sosnowicy).
Ciekawostka
Dawna nazwa tego gatunku to „kaczka złotooka”, która została nadana ze względu na zielono-żółty kolor tęczówki.


Przyroda – obserwuję, rozpoznaję, chronię.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolach i szkołach podstawowych – projekt pilotażowy.

Późną jesienią 2019 r. rozpoczynamy realizację pilotażowego projektu edukacji przyrodniczej dla dzieci w przedszkolach i uczniów szkół podstawowych w Lublinie. Tematy półgodzinnych prelekcji zostały dobrane tak, aby zainteresować dzieci bieżącymi problemami wpływu cywilizacji na środowisko oraz pokazać piękno przyrody w otaczającym nas świecie. Nasi eksperci przedstawią niekorzystny wpływ tworzyw sztucznych na przyrodę, wyjaśnią, dlaczego warto zostać przyrodnikiem oraz czy można rozpoznać gatunek zwierzęcia po jego tropach i śladach. Zaprezentujemy, jak oznaczać otaczające nas rośliny i zwierzęta i jakie gatunki możemy spotkać spacerując w okolicy. Spróbujemy w przystępny sposób przedstawić, o co chodzi w szeroko poruszanych negatywnych zmianach klimatu.
Aby przekonać dzieci do działania, każde z zajęć planujemy zakończyć konkursem, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas kolejnych zajęć. Liczymy, że w ten sposób wywołamy u uczestników chęć pozytywnej rywalizacji i umocnimy zaangażowanie w omawiany temat. Wyróżnimy te dzieci, którym uda się wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce poprzez np. segregację odpadów, tropienie zwierząt, obserwację i rozpoznanie kilku gatunków roślin oraz zwierząt.Tematy zajęć:

  • Plastik – poważny problem dla człowieka i przyrody w XXI wieku.
  • Przyroda wokół nas – kto, gdzie się kryje i jakie ma zamiary.
  • Zawód ornitolog/przyrodnik.
  • Poznajmy ślady zwierząt – czyli dlaczego nie każdy ślad to trop.
  • Czy klimat może być dobry lub zły i dlaczego pogoda to nie klimat.