parallax background

Fundacja Dla Przyrody


Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę,
a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
Albert EinsteinDlaczego działamy i czym się zajmujemy.

My i nasza misja w telegraficznym skrócie.

Naszym nadrzędnym celem jest działalność na rzecz przyrody. Zwiększamy więc świadomości ekologiczną poprzez edukację przyrodniczą. Realizujemy projekty czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Staramy się zwracać uwagę społeczeństwa na piękno otaczającego nas środowiska.


Uważamy, że aby zachęcić do poznawania przyrody, trzeba w atrakcyjny sposób przybliżyć informacje na temat ciekawych miejsc, szlaków, siedlisk, zwierząt i roślin, które znajdują się niemal w zasięgu ręki. Dlatego realizujemy projekty edukacji przyrodniczej, wspierając jednocześnie promocję i rozwój infrastruktury turystycznej.
Współpracujemy ze środowiskiem akademickim, samorządem lokalnym, instytucjami, które są odpowiedzialne za ochronę przyrody oraz odpowiedzialnym społecznie biznesem. Wierzymy, że symbioza to zjawisko, które wypracowane przez naturę, może doskonale sprawdzać się pomiędzy organizacjami.
W naszych działaniach chcemy łączyć, a nie dzielić. Osiągać zbiorowo to czego pojedyncza instytucja nie jest w stanie osiągnąć. Na razie się udaje i za to Wam dziękujemy !


Misja i cele

Edukacja przyrodnicza.

Czego chcemy uczyć i dlaczego.

Chcemy zachęcić do poznawania otaczającej nas przyrody poprzez edukację . Wierzymy, że im lepiej znamy środowisko naturalne i rozumiemy zachodzące w nim procesy, tym bardziej je szanujemy i chętniej chronimy.


Zależy nam, żeby świadomość ekologiczna przekładała się na pozytywne zmiany nawyków i zachowań. Bo przecież wiemy, że trzeba chronić środowisko, ale z efektywnym działaniem jest znacznie gorzej.

Pragniemy wskazywać, w jaki sposób drobne zmiany w naszym codziennym postępowaniu mogą przełożyć się na pozytywne zmiany w środowisku. Działania edukacyjne chcemy kierować do wszystkich – tych najmłodszych z przedszkoli i szkół podstawowych, aż po seniorów.

Planujemy nowatorski projekt edukacji przyrodniczej w mediach społecznościowych.


Edukacja ekologiczna

Magiczna Lubelszczyzna.

Tu zaczynamy nasze działania.

Dostrzegamy ogromny potencjał tego regionu, i chcemy kreować obraz woj. lubelskiego jako atrakcyjnego przyrodniczo. Dlatego też chcemy przybliżać wizerunek rzadkich i ginących gatunków zwierząt Lubelszczyzny, w postaci poświęconym im: albumu edukacyjnego oraz ogólnowojewódzkiego konkursu prac plastycznych dla szkół podstawowych.
Podejmujemy również projekty czynnej ochrony rodzimych gatunków zwierząt.

Na terenie Lubelszczyzny znajdują się bowiem:
- dwa parki narodowe: Roztoczański PN i Poleski PN,
- 17 parków krajobrazowych,
- 88 rezerwatów przyrody czy
- ponad 1300 pomników przyrody.


Zależy nam, żeby te miejsca prezentować, przekonując, jak piękne i różnorodne są siedliska i ekosystemy Lubelszczyzny.
To tym regionie swoje siedliska mają rzadkie i chronione gatunki, jak ryś, wilk, żółw błotny, wodniczka, puszczyk mszarny, orlik grubodzioby i wiele innych.
Liczne miejsca są nieodkryte, a mnóstwo niedocenionych lub zaniedbanych. Będziemy starali się identyfikować takie miejsca, a zebrane informacje gromadzić i opracowywać.


Więcej o Lubelszczyźnie