fbpx
parallax background

Fundacja Dla Przyrody


Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę,
a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
Albert EinsteinDlaczego działamy i czym chcemy się zajmować.

My i nasza misja w telegraficznym skrócie.

Naszym nadrzędnym celem jest działalność na rzecz przyrody poprzez szereg aktywności, takich jak: zwiększanie świadomości proekologicznej, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas środowiska, propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu na łonie natury i edukacja ekologiczna. Uważamy, że aby zachęcić do poznawania przyrody i obcowania z nią, trzeba w atrakcyjny sposób przybliżyć wszelkie informacje na temat ciekawych miejsc, szlaków, siedlisk przyrodniczych, gatunków, które znajdują się niemal w zasięgu ręki, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Dlatego zaczniemy od podanej w interesującej formie edukacji przyrodniczej, wspierając jednocześnie promocję i rozwój infrastruktury turystycznej. Zależy nam także na współpracy ze środowiskiem akademickim, samorządem lokalnym oraz wszystkimi instytucjami, które chcą wspierać działania edukacyjne i proekologiczne. Wydaje się nam, że potrzebna jest przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, co można osiągnąć dzięki skutecznej komunikacji. Jesteśmy przekonani, że jest mnóstwo ludzi, którzy włączą się do wspólnego działania, rozpoczynając od małych kroków, a kończąc na dużych projektach.


Misja i cele

Edukacja ekologiczna.

O czym chcemy uczyć i dlaczego.

Poprzez edukację ekologiczną chcemy zachęcić do poznawania otaczającej nas przyrody. Wierzymy, że im lepiej znamy środowisko naturalne i zrozumiemy zachodzące w nim procesy, tym bardziej je szanujemy i chętniej chronimy. Chcemy, żeby świadomość ekologiczna przekładała się na pozytywne zmiany nawyków i zachowań. Bo przecież wiemy, że trzeba chronić środowisko, ale z efektywnym działaniem jest znacznie gorzej. Pragniemy wskazywać, w jaki sposób drobne zmiany w naszym codziennym postępowaniu mogą przełożyć się na pozytywne zmiany w środowisku. Działania edukacyjne chcemy kierować do wszystkich – tych najmłodszych z przedszkoli i szkół podstawowych, aż po seniorów. Jako partnerów w tej działalności widzimy wszystkich, którzy powinni czuć się odpowiedzialni za otaczające nas środowisko. Wiele ciekawostek przyrodniczych na bieżąco umieszczamy na naszym fanpage'u.


Edukacja ekologiczna

Magiczna Lubelszczyzna.

Tu zaczynamy nasze działania.

Dostrzegamy ogromny potencjał tego regionu i chcemy wymieniać się wiedzą na temat jego atrakcyjnych pod względem przyrodniczym miejsc oraz występujących tu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Lubelszczyzny znajdują się dwa parki narodowe: Roztoczański PN i Poleski PN, 17 parków krajobrazowych, aż 88 rezerwatów przyrody czy ponad 1300 pomników przyrody. Zależy nam, żeby te miejsca pokazać i przekonać innych, jak piękne są różnorodne siedliska i ekosystemy Lubelszczyzny. Znajdują się tu rozległe oraz cenne przyrodniczo lasy, urokliwe rzeki, tworzące siedliska dla licznych gatunków, a także jedne z najrozleglejszych w Polsce terenów bagiennych i torfowych. To w tym regionie swoje siedliska mają rzadkie i chronione gatunki, jak ryś, wilk, żółw błotny, wodniczka, puszczyk mszarny, orlik grubodzioby i wiele innych. Liczne miejsca są nieodkryte, a mnóstwo niedocenionych lub zaniedbanych. Będziemy starali się wskazywać takie miejsca, a zebrane informacje gromadzić i przekazywać.


Więcej o Lubelszczyźnie
Facebook